Wstęp

 

 

1. A, jak Alef

 

 

2. Bet i Gimel

 

3. Dalet, He i Waw

 

 

 

4. Zajin, Het, Tet i Jod

 

 

5. Kaw i Lamed

 

 

6. Mem i Nun 

7. Sameh i Ajin

 

 

8. Pe

 

9. Cade

 

10. Kow + Resz

 

 

11. Sin + Szin

 

 

12. Taw

 

13. Rdz 1,2

 

14. Rdz 1,3

 

15. Rdz 1,4

 

16. Rdz 1,5

 

17. Rdz 1,6

 

18. Rdz 1,7-8

 

19. Rdz 1,9-10

 

20. Rdz 1,11-13