OGÓLNIE O KURSIE

1) Kurs ma charakter korespondencyjny. Odbywa się pod opieką nauczyciela - biblisty - ks. Dariusza Iwańskiego (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu). Organizatorem jest Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra.

2) Jest to kurs biblijnego hebrajskiego, a nie hebrajskiego nowożytnego.

3) Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących.

4) Kurs obejmuje 30 lekcji, i będzie trwał około czterech miesięcy.

5) Kurs jest prowadzony po raz drugi. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad sto osób. Jednak - w przeciwieństwie do pierwszej edycji - nie jest on dostępny w cenie promocyjnej. Można jednak otrzymać 25% zniżkę, jeśli wpłata znajdzie się na koncie organizatora do 31 sierpnia.

6) W kursie może wziąć udział sto dwadzieścia osób, które zarejestrują się i uiszczą kwotę „wpisowego” (patrz poniżej).

7) Początek kursu przewidziano na 11 września 2015r.. Od tego dnia, uczestnicy będą średnio dwa razy tygodniowo otrzymywać materiały w formie pdf.

8) Do każdej lekcji będą zamieszczane na stronie www.nagid.pl pliki audio z komentarzami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedstawianych materiałów. Te pliki audio będą dostępne tylko przez jeden miesiąc. Wszystko po to, aby zmotywować studentów do systematycznej pracy, bo bez niej nie osiągniemy zamierzonego celu.

CEL i METODOLOGIA

1) Celem kursu jest popularyzacja biblijnego hebrajskiego wśród chrześcijan. Uczestnicy mają nabyć wiedzę potrzebną do samodzielnego przeczytania i przetłumaczenia pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju.

2) Uczestnicy będą otrzymywać średnio dwa razy w tygodniu materiały do nauki drogą mailową w formie tekstowej, rysunkowej i dźwiękowej. Z materiałów tych:
- nauczą się alfabetu hebrajskiego;
- poznają znaki samogłoskowe;
- poznają zasady czytania tekstu hebrajskiego;
- przyswoją około 400 słówek hebrajskich;
- otrzymają podstawową wiedzę na temat gramatyki hebrajskiej, przy czym gramatyka ta będzie omawiana niejako przy okazji tłumaczenia tekstów;
- zdobędą umiejętności do samodzielnego tłumaczenia tekstu Rdz 1 w wersji oryginalnej (tekst będzie czasem specjalnie uproszczony, aby nie wprowadzać zbyt dużej partii materiału)

3) Ta wiedza nie przyswoi się sama :-) Uczestnicy będą musieli poświęcić nieco czasu na pamięciowe opanowanie podawanego materiału. Ponieważ jednak materiał ten będzie rozłożony na stosunkowo wiele "odcinków", to nikt nie powinien raczej narzekać na "przeciążenie umysłu" typowe dla zajęć w wielu szkołach językowych.

4) W trakcie kursu będą proponowane testy sprawdzające, ale nie będą one podlegać ocenie ze strony prowadzącego. Ich zadaniem będzie dodatkowe motywowanie uczestników do dalszych postępów.

5) Fan Page pod nazwą: „Hebrajski biblijny dla początkujących” będzie miejscem wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników.

ZAPISY

1) Udział w kursie biorą osoby które zdążą się zapisać na listę mailingowej, a także wpłacą 150 zł (do 31 sierpnia na koncie) lub 200 zł (od 1 do 11 września) jako opłatę za kurs na rzecz organizatora wydarzenia Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra na konto: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 29; 37 1240 1936 1111 0010 1832 9431 (koniecznie z dopiskiem "opłata za kurs hebrajskiego"(!))

2) Formularz zapisu na stronie głownej www.nagid.pl oraz obok (prawa kolumna).

3) Po pierwszym tygodniu (do 18 września) będzie można wycofać się z kursu i otrzymać zwrot połowy wpłaconych pieniędzy.

4) Po 18 września nie będzie już można przystąpić do kursu - w jego drugiej edycji (!).