GRECKI

 

OGÓLNIE O KURSIE

1) Kurs ma charakter korespondencyjny. Odbywa się pod opieką nauczyciela - biblisty - ks. Dariusza Iwańskiego (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu). Organizatorem jest Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra.

2) Jest to kurs języka greckiego biblijnego (koine).

3) Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących.

4) Kurs obejmuje 28-30 lekcji, i będzie trwał około czterech miesięcy.

5) Kurs jest odpłatny, a symboliczna kwota za tytaniczną, czteromiesięczną pracę prowadzącego wynosi 100 zł od osoby. Zostanie przelana na konto organizatora - Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra - i przeznaczona na cele statutowe.

6) W kursie może wziąć udział sto dwadzieścia osób, które zarejestrują się i uiszczą kwotę „wpisowego” (patrz poniżej).

7) Początek kursu przewidziano na 16 lutego 2016r. Od tego dnia, uczestnicy będą średnio dwa razy tygodniowo otrzymywać autorskie materiały w formie pdf.

8) Do każdej lekcji będą zamieszczane na stronie www.nagid.pl pliki audio z komentarzami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedstawianych materiałów. Te pliki audio będą dostępne tylko przez jeden miesiąc. Wszystko po to, aby zmotywować studentów do systematycznej pracy, bo bez niej nie osiągniemy zamierzonego celu.

CEL i METODOLOGIA

1) Celem kursu jest popularyzacja biblijnego greckiego, dla jeszcze głębszej lektury Pisma św. Nowego Testamentu. Uczestnicy mają nabyć wiedzę potrzebną do samodzielnego przeczytania i przetłumaczenia prologu Ewangelii wg św. Jana (1,1-18) oraz opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12).

2) Uczestnicy będą otrzymywać średnio dwa razy w tygodniu materiały do nauki drogą mailową w formie tekstowej, rysunkowej i dźwiękowej. Z materiałów tych:
- nauczą się alfabetu greckiego;
- poznają znaki diakrytyczne i interpunkcyjne;
- poznają zasady czytania tekstu greckiego;
- przyswoją około 300 słówek greckich;
- otrzymają podstawową wiedzę na temat gramatyki greckiej, przy czym gramatyka ta będzie omawiana niejako przy okazji tłumaczenia tekstów;
- zdobędą umiejętności do samodzielnego tłumaczenia tekstu (J 1,1-18; 2,1-12). 

3) Ta wiedza nie przyswoi się sama :-) Uczestnicy będą musieli poświęcić nieco czasu na pamięciowe opanowanie podawanego materiału. Ponieważ jednak materiał ten będzie rozłożony na stosunkowo wiele "odcinków", to nikt nie powinien raczej narzekać na "przeciążenie umysłu" typowe dla zajęć w wielu szkołach językowych.

4) W trakcie kursu będą proponowane testy sprawdzające, ale nie będą one podlegać ocenie ze strony prowadzącego. Ich zadaniem będzie dodatkowe motywowanie uczestników do dalszych postępów.

5) Fan Page pod nazwą: „Grecki biblijny dla początkujących” będzie miejscem wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników.

ZAPISY

1) Kurs odbędzie się, jeśli do 10 lutego będzie ponad 100 uczestników. To jest warunkiem niezbędnym rozpoczęcia kursu. Jeśli zostanie spełniony, bedzie to znak Boży, że idea warta jest podjęcia. W pierwszej edycji kursu hebrajskiego biblijnego online wzięło udział 120 osób.

2) Udział w kursie biorą osoby które zdążą się zapisać na listę mailingową, a także wpłacą 100 zł (do 15 lutego na koncie) lub 150 zł (od 16 do 22 lutego) jako opłatę za kurs na rzecz organizatora wydarzenia Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra na konto: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 29; 37 1240 1936 1111 0010 1832 9431 (koniecznie z dopiskiem "opłata za kurs greckiego"(!))

2) Formularz zapisu na stronie głownej www.nagid.pl oraz obok (prawa kolumna).

3) Po pierwszym tygodniu (do 22 lutego) będzie można wycofać się z kursu i otrzymać zwrot połowy wpłaconych pieniędzy.

4) Po 22 lutego nie będzie już można przystąpić do kursu - w jego drugiej edycji (!).