ZAPISY LAST MINUTE! 

 

 OGÓLNIE O KURSIE

1) Kurs ma charakter korespondencyjny. Odbywa się pod opieką nauczyciela - biblisty - ks. dra hab. Dariusza Iwańskiego (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu). 

2) Jest to kurs biblijnego języka hebrajskiego, a nie hebrajskiego nowożytnego.

3) Przeznaczony jest dla osób początkujących.

4) Obejmuje 20 lekcji, i będzie trwał do 21 grudnia 2017r. 

5) Jest to czwarta edycja kursu. Do tej pory uczestniczyło w nim ok. 320 osób.

6) W kursie jednorazowo może wziąć udział sto dwadzieścia osób, które zarejestrują się i uiszczą kwotę „wpisowego” (patrz poniżej).

7) Początek kursu przewidziano na 19 października 2017r. Od tego dnia, uczestnicy będą średnio dwa razy tygodniowo otrzymywać materiały w formie pdf.

8) Do każdej lekcji będą zamieszczane na stronie www.nagid.pl pliki audio z komentarzami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedstawianych materiałów. Te pliki audio będą dostępne tylko przez jeden miesiąc. Wszystko po to, aby zmotywować studentów do systematycznej pracy, bo bez niej nie osiągniemy zamierzonego celu.

8) Zapisy zostaną zamknięte w czwartek, 26 października, o godz. 16.00.

CEL i METODOLOGIA

1) Celem kursu jest popularyzacja biblijnego hebrajskiego wśród chrześcijan. Uczestnicy mają nabyć wiedzę potrzebną do samodzielnego przeczytania i przetłumaczenia pierwszych dziesięciu wierszy Rdz 1.

2) Uczestnicy będą otrzymywać średnio dwa razy w tygodniu materiały do nauki drogą mailową w formie tekstowej, rysunkowej i dźwiękowej. Z materiałów tych:
- nauczą się alfabetu hebrajskiego;
- poznają znaki samogłoskowe;
- poznają zasady czytania tekstu hebrajskiego;
- przyswoją ponad 100 słówek hebrajskich;
- otrzymają podstawową wiedzę na temat gramatyki hebrajskiej, przy czym gramatyka ta będzie omawiana niejako przy okazji tłumaczenia tekstów;
- zdobędą umiejętności do samodzielnego tłumaczenia tekstu Rdz 1,1-10 w wersji oryginalnej (tekst będzie czasem specjalnie uproszczony, aby nie wprowadzać zbyt dużej partii materiału)

3) Osoby zainteresowane będą mogły kontynuować kurs, aż do pełnego "przerobienia" tekstu Rdz 1. Kurs będzie obejmował 7 dodatkowych lekcji płatnych 50 zł. 

4) Wiedza nie przyswoi się sama :-) Uczestnicy będą musieli poświęcić nieco czasu na pamięciowe opanowanie podawanego materiału. Ponieważ jednak materiał ten będzie rozłożony na stosunkowo wiele "odcinków", to nikt nie powinien raczej narzekać na "przeciążenie umysłu" typowe dla zajęć w wielu szkołach językowych.

5) Fan Page pod nazwą: „Hebrajski biblijny dla początkujących” będzie miejscem wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników.

ZAPISY

1) Udział w kursie biorą osoby które zdążą się zapisać na listę mailingowej, a także wpłacą 99 zł (do 27 października 2017r [na koncie] najpóźniej) jako opłatę za kurs na rzecz organizatora - Firmy Conseil sp. z o.o. (ul. J. Matejki 42, 87-100 Toruń) na konto bankowe [ING]  05 1050 1979 1000 0090 8011 2791 (koniecznie z dopiskiem "opłata za kurs hebrajskiego online") 

2) Formularz zapisu na stronie głownej www.nagid.pl oraz obok (prawa kolumna).

3) Po pierwszym tygodniu (do 28 października 2017r.) będzie można wycofać się z kursu i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy.

4) Uczestnicy, którzy będą chcieli kontynuować naukę i studiować dalszą część Rdz 1, będą mogli wykupić dodatkowy pakiet 7 lekcji za kwotę 50 zł