O MNIE

born on December 1st 1971 in Aleksandrów Kujawski (Poland). Ordained a catholic priest on June 15th 1996 in Torun (Poland). Parish priest till June 1997. Studies at the Pontifical Biblical Institute in Rome (1997-2001). In 2001 granted a Licentiate in Scripture (SSL). In the meantime studied also at Hebrew University in Jerusalem and at the École biblique et archéologique française (EBAF) in Jerusalem (1998). A tour guide to the Holy Land. In May 2004 awarded a doctorate in biblical theology (STD) from the Pontifical Gregorian University in Rome. A visiting professor at St. Patrick's Seminary and University in Menlo Park (CA, USA). An independent researcher at Stanford University (CA, USA). Assistant professor at the Theological Department of the University of Nicolas Copernicus in Torun (Poland). Member of the Catholic Biblical Association (CBA) and of Stowarzyszenie Biblistów Polskich (SBP). In 2006-2008 Director of the first ever School of Formation for Permanent Deacons in Poland. Since 2006 resident assistant and chaplain in the Catholic Dorm for University Students in Przysiek (northern Poland).

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / AREA OF INTERESTS

biblijna literatura mądrościowa (zwłaszcza Księga Hioba), literatura międzytestamentalna (zwłaszcza Księga Henocha), pisma apokaliptyczne, Księga Lamentacji.

biblical wisdom literature (esp. Job); intertestamental literature (esp. Enoch); apocalyptic writtings, Book of Lamentations

BIBLIOGRAFIA: KSIĄŻKI / BOOKS

1) The Dynamics of Job's Intercession (Analecta Biblica 161; Rome 2006).

2) Silenced by Job (Nativity Series I; Menlo Park 2006).

3) Father Lucky. Life Stories of Clement A. Davenport (red.) (Nativity Series II; Menlo Park 2008).

4) Hiob dla odważnych (Euntes docete 9; Toruń 2011).

5) Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) (Scripta Theologica Thoruniensia 15; Toruń 2011).

6) Father Lucky: Trust in Jesus: The Remarkable Stories of a Priest, His Passions, and the People Who Moved Him (Nativity Series III; Menlo Park 2011).

7) Hiob dla Odważnych Plus (Pelplin 2015).

8) Księga Lamentacji. Jahwe zniszczył. Rozdz. 1 - 2. Wstęp, Przekład z oryginału, Komentarz (Toruń 2015).

9) Księga Lamentacji. Jahwe odbuduje? Rozdz. 3 - 4. Wstęp, Przekład z oryginału, Komentarz (Toruń 2016).

10) Kiedy Bóg nie daje się lubić. Komentarz pastoralny do Księgi Lamentacji (Pelplin 2018).

BIBLIOGRAFIA: ARTYKUŁY / ARTICLES

1) "Kłopotliwa Apokalipsa", Theologica Thoruniensia 2 (2001) 23-28.

2) "Who is the Son of God in 4Q246", Collectanea Theologica 74 f.s. (2004) 69-103.

3) "Fearing Yahweh in Proverbs" in Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa Dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w Siedemdziesiątą Rocznicę Urodzin (ed. M. Rosik) (Wrocław 2005) 151-157.

4) "Loyal Friends and Useless Comforters" in In Fide et Dilectione. Księga Pamiątkowa Dedykowana J. E. Ks. Bp. Andrzejowi Suskiemu - Pierwszemu Biskupowi Toruńskiemu (Toruń 2006).

5) "Speaking About Biblical Wisdom", Collectanea Theologica 77 f.s. (2007) 51-60.

6) "Skąd Się Wzięły Anioły" in "Przeznaczyłeś nas dla Twojej Prawdy" (4Q495). Studia dla dr. Zdzisława J. Kapery w 65. Rocznicę Urodzin (red. W. Chrostowski) (Rozprawy i Studia Biblijne 29; Warszawa 2007) 410-420.

7) "Osobisty Bóg i Prywatny Demon, Czyli Religijność Sumerów" in Przybliżyło się Królestwo Boże. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin(red. W. Chrostowski)(Rozprawy i Studia Biblijne ; Warszawa 2008) 174-184.

8) "Starszy Brat Hioba?", Scriptura Sacra 11 (2007) 47-58.

9) "Głuchoniemy Poganin z Dekapolu? (Mk 7,31-37)", Collectanea Theologica 78.3 (2008) 29-44.

10) "W Poszukiwaniu 'Straconego' Oblubieńca - czyli Pieśń nad Pieśniami a Ewangelia Jana", Collectanea Theologica 78.4 (2008) 63-70.

11) "Motyw Angelus Interpres w Księdze Tobiasza", Collectanea Theologica 79.4 (2009) 59-71.

12) "Two 'Big Mouth' Beasts (Rev 13)" w M. Olczyk - P. Podeszwa (red.), Credidimus Caritati. Księga Pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (Gniezno 2010) 175-185.

13) "Wstawiennicy i Oskarżyciele, czyli Archaniołowie w Akcji (1 Hen 9:4-11)" w W. S. Wróbel (red.), Apokaliptyka Wczesnego Judaizmu i Chrześcijaństwa (Analecta Biblica Lublinensia VI; Lublin 2010) 69-77.

14) "Mieszkanie Boga w niebie według Księgi Czuwających (1 Henoch 14,8-23)", Collectanea Theologica 79.2 (2009) 101-112.

15) "Zagadnienia etyczne", w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu. Tom III. Księgi Mądrościowe (Bibliotheca Biblica; Wrocław 2011) 163-211.

16) "The identity of the sons of God in Gen 6:1-4: brief survey of the interpretation", BPTh 4 (2011) 27-36.

17) "Czy wierzącemu wypada lamentować?", w: Wierzę w jednego Boga (Scripturae Lumen 5; Tarnów 2013) 131-146.

18) „Księga Henocha – starożytny apokryf w świetle współczesnej wiedzy”, Teologia i Człowiek 21.1 (2013) 123-139.

19) „Angel’s Voice Heard and Ransom Found? Exegetical Study on Job 33:23-24”, BPTh 6 (2013) 51-63.

20) Courtroom Imagery: The Neglected Background of Job 5:1”, w: N. Calduch-Benages (red.), Wisdom for Life. Essays Offered to Honor Prof. Maurice Gilbert, SJ on the Occasion of His Eightieth Birthday (BZAW 445; Berlin-Boston 2014) 84-95.

21) Motyw Drzewa Życia w Księdze Przysłów”, BPTh 8.1 (2015) 9-20 

 

AUDIOBOOK MP3

"Hiob na Drogę" - mój pierwszy audiobook biblijny w formacie MP3 (4,5h)